Kurumsal İletişim Danışmanlığı

Doğru ve etkin olarak planlanmış bir iletişim stratejisi ve buna bağlı uygulama çalışmaları kurum itibarının oluşmasında önemli katkılar sağlayacağı gibi yerel ve küresel rekabette fark yaratır.

Fonsworld Danışmanlık olarak, yaşayan canlı bir organizma olan kurumun ifadesel biçimi yani dili olarak gördüğümüz kurumsal iletişim çalışmalarını kurum hedeflerine katkı koyacak şekilde planlar, düzenli olarak ölçer ve raporlarız.

  • Stratejik Planlama
  • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  • Görsel İletişim ve Tasarım
  • Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi
  • Proje, Etkinlik ve Organizasyon İletişimi